Softrack AB är ett bolag som driver webbutiker inom olika produktområden samt distribuerar och marknadsför innovativa produkter under egna varumärken.